Sanallaştırma Nasıl Açılır? Ne İşe Yarar?

Sanallaştırma, bilgisayar kaynaklarının daha etkili kullanılmasını sağlayan bir teknoloji olarak öne çıkar. Bu yaklaşım, fiziksel bir bilgisayar veya sunucu üzerinde birden fazla sanal makine çalıştırmak amacıyla kullanılır. Bu işlem hypervisor adı verilen özel bir yazılım veya donanım üzerinde çalışan bir sanallaştırma platformu tarafından gerçekleştirilir. Hypervisor, fiziksel bilgisayar kaynaklarını sanal makineler arasında paylaştırarak her bir sanal makinenin bağımsız bir işletim sistemine sahip gibi davranmasını sağlar. Peki, sanallaştırma nedir?

Sanallaştırma Nedir?

Sanallaştırma; fiziksel bir ortamda bulunan bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, depolama ve ağ kaynaklarını sanal ortamlara taşıma ve bu kaynaklara aynı anda birden fazla işletim sistemi ve uygulama çalıştırma sürecidir. Eğer donanım sanallaştırma nedir diye araştırırsanız fiziksel donanım kaynaklarını sanal makineler arasında paylaştırma ve izole etme işlemi olduğunu görebilirsiniz. Temel olarak sanallaştırma teknolojisi, donanımın ve yazılımın daha etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanır ve geleneksel fiziksel altyapıya göre daha esnek, ölçeklenebilir ve maliyet etkin bir bilgi teknolojisi ortamı sağlar.

Sanallaştırmanın Çeşitleri

Sanallaştırma teknolojileri, farklı bileşenler ve işlevler etrafında çeşitli kategorilere ayrılır. Her bir seçenek, farklı ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına yönelik avantajlar sunar. Organizasyonlar, bu sanallaştırma türlerini bir araya getirerek bütünleşik bir sanallaştırma stratejisi oluşturabilirler.

Sunucu Sanallaştırması

Bu yaklaşım, bilgisayar kaynağını (işlemci, bellek, depolama) sanal makineler olarak adlandırılan izole edilmiş ortamlara böler. Dolayısıyla “İşlemci sanallaştırma nedir?” sorusuna da cevap vermiş olur. Her bir sanal makine, kendi işletim sistemine ve uygulamalarına sahip gibi davranır. Ancak aslında aynı fiziksel makineyi paylaşır. Bu anlamda sunucu sanallaştırma, pek çok avantaj sunar. Öncelikle, donanım kaynaklarının daha etkili kullanılmasına olanak tanır. Fiziksel bir bilgisayarın tam potansiyelini kullanmaktansa birden çok sanal makine oluşturarak kaynakları paylaşabilir ve daha esnek bir altyapı elde edebilirsiniz.

Esneklik, sanallaştırmanın bir diğer temel avantajıdır. Sanal makineler, fiziksel sınırlamalara tabi olmadan hareket ettirilebilir ve yönetilebilir. Bu; iş yüklerini kolayca taşımayı, yedekleme yapmayı ve kaynakları dinamik olarak ölçeklendirmeyi mümkün kılar. Sanallaştırma aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlar. Birden çok sanal makineyi tek bir fiziksel makine üzerinde barındırmak, donanım maliyetlerini düşürür ve enerji tüketimini azaltır. Ek olarak sanallaştırma iş sürekliliği ve kurtarma konularında da avantajlar sunar. Sanal makinelerin yedeklenmesi ve hızlı bir şekilde başka bir fiziksel makineye taşınabilmesi, sistemlerin daha güvenli ve dayanıklı olmasını sağlar. Bu nedenle sanallaştırma, günümüzde birçok organizasyonun IT altyapısının temel bir unsuru haline gelmiştir.

Masaüstü Sanallaştırması

Masaüstü sanallaştırması; kullanıcıların masaüstü bilgisayarlarına geleneksel bir şekilde değil, sanal bir ortam üzerinden erişmelerini sağlayan bir teknoloji ve uygulama alanıdır. Bu seçenek, işletim sistemleri ve uygulamaların kullanıcı cihazına yerel olarak yüklenmek yerine uzaktaki bir sunucu üzerinde çalıştığı bir modeli benimser. Öncelikle güvenlik ve veri entegrasyonu açısından daha etkili bir kontrol sağlar. Kullanıcılar, işletim sistemleri ve uygulamalar üzerinde daha iyi bir merkezi kontrol ve yönetim sunan sanal bir masaüstü aracılığıyla erişim yakalarlar.

Bu yaklaşım, esneklik ve mobilite sunar. Kullanıcılar; herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden sanal masaüstlerine erişebilirler. Bu da uzaktan çalışma, seyahat ve farklı cihazlarda tutarlı bir deneyim elde etme gibi avantajları beraberinde getirir. Masaüstü PC sanallaştırma açma işlemi aynı zamanda verimliliği artırır. Uzaktan erişim, kullanıcılara daha güçlü ve yüksek performanslı sistemlere bağlanma olanağı tanır. Bu da karmaşık uygulamaların, büyük dosyaların ve yoğun iş yüklerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bunun yanı sıra güvenlik açısından da önemli bir rol oynar. Veri ve uygulamaların merkezi bir konumda saklanması, bilgi güvenliği risklerini azaltır. Ayrıca kullanıcılar arasında bilgi paylaşımını daha etkili ve güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Ağ Sanallaştırması

Ağ sanallaştırması, geleneksel ağ donanımını ve altyapısını sanal bir ortamda çalıştırma ve yönetme yöntemidir. Bu teknoloji, ağ kaynaklarını sanal bir taban üzerine taşıyarak esneklik, verimlilik ve yönetim kolaylığı sağlar. Ağ sanallaştırması, fiziksel ağ bileşenlerini soyutlayıp sanal ağlar oluşturarak ve ağ kaynaklarını daha iyi kullanarak işletmelerin ağ altyapılarını optimize etmelerine imkan tanır.

Ağ sanallaştırmasının temel avantajlarından biri kaynakların daha etkili bir şekilde paylaşılabilmesidir. Geleneksel ağlarda fiziksel cihazlar belirli bir kapasiteye ve belirli bir göreve atanmıştır. Ancak ağ sanallaştırması, bu fiziksel sınırlamaları ortadan kaldırarak ağ kaynaklarının daha dinamik ve esnek bir şekilde paylaşılmasına fırsat tanır. Ayrıca ağ sanallaştırması, ağ yönetimini basitleştirir. Sanal ağlar üzerinde yapılan değişiklikler, fiziksel altyapıyı etkilemeden gerçekleştirilebilir. Bu da ağın daha hızlı bir şekilde ölçeklendirilmesini ve konfigüre edilmesini sağlar. Ağ sanallaştırması, ağ yöneticilerine merkezi bir kontrol paneli üzerinden geniş kapsamlı bir ağ görünürlüğü olanağı sunar.

Ağ sanallaştırması, yedekleme ve güvenlik konularında da avantajlara sahiptir. Sanal ağlar, fiziksel ağ altyapısından bağımsız olarak yedeklenebilir ve kurtarılabilir. Bu, ağdaki hatalara karşı daha dirençli bir sistem oluşturur. Aynı zamanda sanal ağlarda gerçekleştirilen güvenlik önlemleri, fiziksel ağları daha etkili bir şekilde korur.

Depolama Sanallaştırması

Depolama sanallaştırması, geleneksel depolama altyapısını sanal bir ortamda çalıştırmayı ve yönetmeyi amaçlayan bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Bu seçenek; depolama kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmayı, yönetmeyi ve genişletmeyi sağlar. Fiziksel depolama cihazlarını soyutlayarak sanal bir depolama tabanı oluşturur. Bu, depolama kaynaklarının sanal makineler veya uygulamalar arasında daha dinamik bir şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Fiziksel depolama cihazlarından bağımsız olarak çalışabilen bu sanal depolama, işletmelerin daha esnek bir depolama altyapısı oluşturmalarına imkan tanır.

Bu teknoloji, depolama yönetimini kolaylaştırır. Sanal depolama kaynakları, iş yüklerine ve ihtiyaçlara göre esnek bir şekilde yapılandırılabilir ve yönetilebilir. Veri taşıma, yedekleme ve güvenlik gibi işlemler sanal depolama üzerinde gerçekleştirilebilir ve bu, işletmelerin depolama kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar. Depolama sanallaştırması aynı zamanda yedekleme ve kurtarma süreçlerini iyileştirir. Sanal depolama cihazları, yedekleme işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Ek olarak bu sanal depolama birimleri, veri kaybı durumunda daha hızlı bir kurtarma süreci sunar.

Güvenlik açısından depolama sanallaştırması, verilerin daha güvenli bir şekilde saklar. Sanal depolama birimleri, erişim kontrolü ve şifreleme gibi güvenlik önlemleriyle donatılabilir. Bu da hassas verilerin korunmasına yardımcı olur.

Sanallaştırmanın Temel Faydaları

Sanallaştırma, bilgisayar sistemlerinin ve altyapıların fiziksel donanımdan bağımsız sanal bir ortamda çalıştırılmasını sağlayan bir teknoloji olarak işletmelere pek çok önemli fayda sunmaktadır. Örneğin; CPU sanallaştırma nedir derseniz bir işlemcinin birden çok işletim sistemini desteklemek üzere bölünmesini ve izole edilmiş sanal makinelerin çalışmasını sağlayan bir teknolojidir.

Fakat UAC sanallaştırma nedir diye merak ediyorsanız Windows’ta kullanıcı hesabı denetimi (UAC) tarafından yönetilen bir güvenlik özelliğidir ve kullanıcılara yüksek ayrıcalıklı işlemleri daha güvenli bir şekilde gerçekleştirme imkanı tanır. Peki, toparlayacak olursak sanallaştırma ne işe yarar? Sistemin genel avantajları aşağıdaki gibidir.

 • Yedekleme ve kurtarma süreçlerini iyileştirir. Sanal makinelerin anlık görüntüler alınabilir ve bu görüntüler hızlı bir şekilde geri yüklenerek iş sürekliliği sağlanabilir. Bu özellik, veri kaybını önleme ve hızlı bir şekilde sistemleri eski durumlarına getirme konusunda büyük avantaj getirir.
 • Sanallaştırma platformları, pek çok yönetim aracı ve otomasyon özelliği sunar. Bu sayede IT yöneticileri iş yüklerini daha etkili bir şekilde yönetebilir, kaynakları otomatikleştirebilir ve sorun giderme süreçlerini hızlandırabilir. Merkezi bir yönetim konsolu üzerinden birden çok sanal makineyi yönetmek ve izlemek mümkündür.
 • Sanal makineler arasında izolasyon sağlar, bu da güvenlik açısından avantajdır. Bir sanal makinede meydana gelen bir güvenlik ihlali, diğer sanal makineleri etkilemez. Her sanal makine kendi izolasyonunu korur, böylece güvenlik tehditleri sınırlı kalır.
 • Fiziksel sunucu sayısının azalması, enerji tüketimini düşürür ve çevresel etkileri azaltır. Bu, yeşil BT (Green IT) uygulamalarının bir parçası olarak kabul edilir. Sanallaştırma, işletmelerin enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlar.

Sanallaştırmanın bu faydaları işletmelerin daha esnek, verimli ve maliyet-etkin bir IT altyapısına sahip olmalarına yardımcı olur. Ayrıca iş süreçlerinin iyileştirilmesi, yedekleme/recovery süreçlerinin güçlendirilmesi ve genel olarak IT operasyonlarının daha verimli hale getirilmesine olanak tanır. Peki, sanallaştırma zararlı mıdır? Sanallaştırma teknolojisi genellikle güvenli olsa da güvenlik açıkları ve yanıltma riski gibi faktörler nedeniyle dikkatli bir güvenlik yönetimi gerektirir.

Sanallaştırma Nasıl Kurulur ve Açılır?

Sanallaştırma teknolojisinin doğru bir şekilde kurulması ve işletilmesi, verimliliği artırabilir ve kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Sanallaştırma açma detayları aşağıdaki gibidir.

 • İlk adım, hangi sanallaştırma platformunu kullanacağınızı seçmektir. Popüler sanallaştırma platformları arasında VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM (Kernel-based Virtual Machine) ve Xen bulunmaktadır. İşletmenizin ihtiyaçlarına ve mevcut altyapısına en uygun platformu seçmek önemlidir.
 • Sanallaştırma platformunu seçtikten sonra kullanmayı planladığınız donanımın sanallaştırma için uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. İşlemcilerin sanallaştırma teknolojisi (Intel VT-x veya AMD-V) ve bellek miktarı gibi sistem gereksinimleri gereklidir.
 • Seçtiğiniz sanallaştırma platformunun hypervisor’ünü (sanal makine yönetim yazılımı) indirip kurmalısınız. Kurulum sırasında hypervisor’ün doğru şekilde yapılandırılması ve ağ ayarlarının yapılması gerekebilir.
 • Hypervisor kurulduktan sonra sanal makineleri oluşturabilirsiniz. Bu adım; işletim sistemini seçmek, bellek miktarını belirlemek, depolama ayarlarını yapmak ve ağ konfigürasyonunu belirlemek gibi faktörlere odaklanır.
 • Her sanal makineye bir işletim sistemi yüklemelisiniz. Bu işlem, sanal makinenizin ihtiyaçlarına bağlı olarak Windows, Linux veya başka bir işletim sistemini içerebilir. İşletim sistemini yüklemek için bir ISO dosyası veya ağdaki bir görüntü kullanılır. Dolayısıyla Windows sanallaştırma opsiyonu da mevcuttur.
 • Sanal makineleri başlatmak ve yönetmek için kullanılan bir yönetim arayüzü veya komut satırı aracı bulunmaktadır. Bu araçlar; sanal makinelerin durumunu kontrol etmek, kaynakları yönetmek, performansı izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için kullanılır.
 • Sanallaştırılmış ortamın performansını izlemek ve optimize etmek gerekir. İzleme araçları; sanal makinelerin kaynak kullanımını, ağ trafiğini ve depolama performansını takip etmek için önemlidir. Bu veriler, sistemin verimliliğini artırmak ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için vardır.
 • Sanal makinelerin yedeklenmesi ve güvenlik izleminin yapılması, veri kaybını önlemek ve güvenlik açıklarını tespit etmek için gereklidir. Güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve güvenlik güncellemeleri gibi önlemler alınmalıdır.

PSA Teknoloji tarafından sağlanan sanallaştırma hizmeti doğru bir şekilde kurulması ve işletilmesi, işletmelerin esnekliği artırmasına, kaynakları optimize etmesine ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olur. Her adımın dikkatlice planlanması ve uygulanması, sanallaştırma ortamının güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

Sanallaştırma teknolojisinin başarılı bir şekilde kurulabilmesi ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için belirli donanım ve yazılım gereksinimlerine dikkat edilmelidir. Sanallaştırma platformlarının donanım gereksinimleri, kullanılan hypervisor (sanal makine yönetim yazılımı) türüne ve işletim sistemine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak şu donanım özelliklerine ihtiyaç vardır:

 • İşlemci (CPU): Sanallaştırma teknolojisi destekleyen bir işlemci gereklidir. Intel VT-x veya AMD-V gibi sanallaştırma uzantılarına sahip işlemciler önerilir. Bu sayede Intel sanallaştırma açma ve AMD sanallaştırma açma mümkün hale gelir.
 • Bellek (RAM): Sanal makinelerin düzgün çalışabilmesi ve performansın optimize edilebilmesi için yeterli miktarda belleğe ihtiyaç vardır. Her bir sanal makine için ayrılacak bellek miktarı işletim sistemine ve uygulamalara bağlı olarak belirlenir.
 • Depolama (HDD/SSD): Sanal makinelerin disk imajları depolama alanında saklanır. Yeterli depolama kapasitesine sahip bir disk birimi hem işletim sistemlerini hem de uygulama ve veri dosyalarını barındırmak için gereklidir.
 • Ağ bağlantısı: Sanal makineler arasında ve dış dünya ile iletişim kurabilmek için güçlü bir ağ altyapısına ihtiyaç vardır. Yüksek bant genişliğine sahip ağ bağlantıları, veri transferini hızlandırabilir.

Tüm bunlara ek olarak sanallaştırma platformları belirli işletim sistemleri üzerinde çalışır. Bu nedenle, hypervisor’ün çalışacağı işletim sistemi ve hypervisor yönetim arayüzü için uygun bir işletim sistemi seçimi önemlidir. Ayrıca sanal makinelerin içinde çalışacak işletim sistemleri de doğru bir şekilde seçilmelidir. VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM ve Xen gibi hypervisor’ler işletim sistemi üzerine kurularak kullanılır.

Sanal makineler üzerinde çalışacak işletim sistemleri, hypervisor tarafından desteklenen işletim sistemleri arasından tercih edilmelidir. Windows, Linux gibi yaygın işletim sistemleri sıklıkla tercih edilenler arasındadır. Sanal makinelerin yönetimini sunan arayüz veya komut satırı tabanlı yazılımlar, kullanıcıların sanallaştırma ortamını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar.