KVKK Başvuru Formu

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim ve Soyisim :
T.C.K.N. :
Telefon Numarası :
E-posta :
Adres :

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski
çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi
☐ İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman
☐ Diğer (Açıklayınız…)
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Konu:
☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:
☐ Diğer:
☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih:
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
belirtiniz:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: