Veri Yedekleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Veri Yedekleme Nedir?

Veri yedekleme (back up), bilgisayar sistemlerindeki önemli verilerin kopyalarını oluşturarak bu verilerin olası bir kayıp durumunda geri yüklenmesini sağlayan bir bilişim sürecidir. Bu süreç; veri kaybını önlemek, felaket durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve iş sürekliliği amacıyla uygulanır. Eğer yedekleme nasıl yapılır diye merak ediyorsanız genellikle belirli bir yedekleme stratejisi çerçevesinde düzenlenir. Bu strateji, belirli aralıklarla veri kopyalarının oluşturulmasını içerir. Yedekleme işlemleri; dosyaların, uygulama veri tabanlarının, konfigürasyon ayarlarının veya tam bir işletim sistemi görüntüsünün kopyalanmasıyla başlar. Bu kopyalar, orijinal verilere sadık kalacak şekilde güvenilir depolama ortamlarında saklanır. Peki, backup nedir?

Veri yedekleme sürecindeki temel prensipler arasında güvenilirlik, düzenlilik ve hızlı geri yükleme yer alır. Güvenilir depolama ortamları, yedekleme işlemlerinin güvenilirliğini artırırken düzenli yedekleme frekansı ise veri değişim hızına ve işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir. Ayrıca yedeklerin farklı depolama medyalarında saklanması, olası bir felakete karşı daha etkili bir koruma sağlar. Veri yedekleme ve çoğaltma; bireysel kullanıcıların dosyalarını korumasından, büyük işletmelerin karmaşık sistemlerini yönetmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. İş sürekliliği, veri bütünlüğü ve güvenliği açısından kritik öneme sahip olan bu süreç, bilgi teknolojileri alanında temel bir uygulamadır.

Veri Yedekleme Neden Yapılır?

Bu uygulamanın temel nedenlerinden biri olası veri kayıplarını önlemektir. İnsan hataları, donanım arızaları, kötü amaçlı yazılımlar veya doğal felaketler gibi beklenmeyen durumlar veri kaybına neden olabilir. Veri yedekleme, bu tür durumların etkilerini en aza indirerek kaybolan verilerin kolayca geri yüklenmesini sağlar. Ayrıca iş sürekliliği amacıyla yedekleme gereklidir. İşletmeler için verilerin yedeklenmesi, iş süreçlerini durdurabilecek veri kayıplarını minimize eder ve hizmet kesintilerini azaltır. Felaket durumları, fiziksel hasar, yangın, sel veya doğal afetleri içerir. Bu tür durumlarla başa çıkmak için veri yedekleme, felaket kurtarma planlarının bir parçası olarak kullanılır. Böylece işletmeler normal faaliyetlerine hızla dönebilir.

Kötü amaçlı yazılımların neden olduğu potansiyel hasarı sınırlamak ve sistemleri korumak için de veri yedekleme uygulanır. Ek olarak yazılım veya donanım güncellemeleri sırasında olası sorunlara karşı hazırlıklı olmak için yedekleme gereklidir. Güncelleme sonrasında oluşabilecek sorunlara karşı yedeklenmiş veriler, sistemlerin eski durumuna hızlı bir şekilde dönmesini sağlar. Bazı sektörlerde yasal düzenlemelere ve uyumluluk gereksinimlerine adapte olmak amacıyla düzenli veri yedekleme uygulanır. Bu, veri güvenliği ve gizliliğini korumanın yanı sıra yasal gereksinimlere uygunluğu sağlar. Veri yedekleme işlemi, bu gibi nedenlerle bir işletme veya birey için bir öneme sahiptir ve güvenli, sağlam bir bilişim altyapısının temel unsurlarından biridir.

Veri yedekleme çözümümüz yanında İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma çözümlerimizi de incelemek isteyebilirsiniz.

Veri Yedekleme Türleri

Veri yedekleme, farklı ihtiyaçları ve kullanım senaryolarını karşılamak için çeşitli yöntemler ve teknolojiler kullanır. Her bir yedekleme türü, farklı kullanım senaryolarına ve ihtiyaçlara yönelik avantajlar ve dezavantajlar sunar. İşletmeler ve bireyler, ihtiyaçlarına en uygun yedekleme stratejisini belirlemek için bu farklı türleri değerlendirirler.

Tam Yedekleme

Tam yedekleme, spesifik bir andaki tüm verilerin birebir kopyasını oluşturan kapsamlı bir yedekleme stratejisidir. Bu yöntem, bir sistem veya veri tabanının başlangıç durumundan itibaren mevcut tüm verileri içerir ve belirli aralıklarla yapılır. Tam yedekleme, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarının temel bir unsuru olarak kabul edilir.

Bu yedekleme yöntemi, belirli bir noktada mevcut olan tüm verileri içerdiği için dosya sistemleri, veri tabanları ve diğer sistem bileşenlerinin tam bir görüntüsünü sağlar. Bu durum, veri kaybı durumunda hızlı bir geri yükleme sürecini mümkün kılar. Ancak tam yedeklemenin depolama alanında daha fazla yer kaplaması, sık ve düzenli yedeklemelerin maliyetini artırabilir.

Tam yedekleme, iş sürekliliği ve felaket kurtarma için rol oynar. Düzenli aralıklarla yapılması, sistemdeki tüm verilerin güncel ve doğru bir şekilde yedeklenmesini sağlar. Bu sayede, olası felaket durumlarına karşı hazırlıklı olunabilir. Ancak yüksek depolama maliyetleri nedeniyle sık ve düzenli olarak tam yedekleme yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla ihtiyaçlar ve bütçe göz önüne alınarak diğer yedekleme stratejileriyle birlikte kullanılabilir.

Artımlı Yedekleme

Artımlı yedekleme, bir önceki tam yedeklemenin ardından yapılan değişiklikleri içeren ve sadece bu değişiklikleri yedekleyen bir veri koruma stratejisidir. Bu yöntem, depolama alanında tasarruf sağlamak ve yedekleme sürelerini optimize etmek amacıyla kullanılır. Yerinde yedekleme özelliği ile öne çıkar, yalnızca değişen verileri içerir ve bu sayede depolama alanında önemli tasarruflar sunar.

Hızlı yedekleme süreleri, artımlı yedeklemenin avantajlarından biridir. İlk tam yedekleme yapıldıktan sonraki yedekleme işlemleri sadece önceki yedeğe göre yapılan değişiklikleri içerir. Bu da süreçleri hızlandırır. Üstelik depolama alanından tasarruf edilmesi, büyük veri setleri ile çalışan işletmeler için bir avantajdır. Ancak artımlı yedeklemenin geri yükleme süreci daha karmaşıktır. Veri kaybı durumunda tam bir veri durumuna ulaşmak için hem ilk tam yedekleme hem de sonraki tüm artımlı yedeklemelerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle geri yükleme sürecinin doğru planlanması ve düzenli aralıklarla tam yedekleme yapılması önemlidir.

Artımlı yedekleme, depolama tasarrufu ve hızlı yedekleme süreleri ile birçok işletme için etkili bir veri koruma stratejisi sunar. Fakat geri yükleme sürecinin karmaşıklığı göz önüne alındığında işletmeler ihtiyaçlarına uygun bir dengeleme yapmalı ve stratejilerini buna göre oluşturmalıdır.

Fark Yedekleme

Fark yedekleme, bir tam yedekleme sonrasında yapılan tüm değişiklikleri içeren ve her bir yedekleme işlemi arasındaki farkları yedekleyen bir veri koruma stratejisidir. Bu strateji, her yedekleme işlemi sırasında orijinal tam yedeklemenin tam bir kopyasını içermesi bakımından artımlı yedekleme ile benzerlik gösterir. İlk tam yedeklemenin tam bir kopyasını içerir ve bir önceki yedeğe göre yapılan tüm değişiklikleri içerir. Bu sayede her bir yedekleme seti, o anki sistem durumunun sürekli bir kaydını oluşturur. Depolama alanında etkili bir kullanım sağlar. Çünkü her yedekleme seti sadece bir önceki yedeğe göre yapılan değişiklikleri içerir.

Fark yedekleme, geri yükleme sürecinde hızlı bir şekilde çalışabilir. Veri kaybı durumunda orijinal tam yedekleme ve sadece o tarihe kadar olan değişiklikleri içeren fark yedekleme seti kullanılarak daha hızlı bir geri yükleme işlemi mümkündür. Ancak depolama alanında her yedekleme işlemi sırasında orijinal tam yedeklemenin bir kopyasının saklanması, depolama maliyetini artırabilir. Dolayısıyla işletmelerin ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda bir veri koruma stratejisi belirlemeleri önemlidir.

Ayna Yedekleme

Ayna yedekleme bir sistem veya veri tabanının tam bir kopyasını oluşturarak her yedekleme işlemi sırasında mevcut durumu birebir yedekleme stratejisine dayanan bir veri koruma yöntemidir. Her bir yedekleme seti, orijinal veri setinin tam bir replikasını içerir. Bu nedenle her yedekleme işlemi, o anki sistem durumunu yansıtır. Ayna yedekleme, tam bir veri yedeklemesi oluşturarak herhangi bir veri kaybını önler. Böylece yedekleme setleri birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.

Ayna yedeklemenin avantajları arasında hızlı geri yükleme süreleri ve basit bir geri yükleme süreci bulunmaktadır. Veri kaybı durumunda en son yapılan yedekleme seti kullanılarak sistem kolayca eski çalışma durumuna geri döndürülebilir. Fakat bu stratejinin depolama alanı maliyeti yüksektir. Çünkü her yedekleme işlemi, tam bir veri setini içerir. Ayna yedekleme, özellikle kritik sistemlerde ve yüksek veri bütünlüğü gerektiren ortamlarda tercih edilen bir stratejidir. Depolama maliyeti göz önüne alındığında işletmeler bu stratejiyi ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Yedekleme Yöntemleri ve Araçları

Yedekleme yöntemleri ve araçları farklı stratejiler ve yazılımlarla ilgili çeşitli konuları kapsar. Bu konuda genel bir açıklama yapmak gerekirse yedekleme yöntemleri, veri kaybını önlemek ve veri bütünlüğünü korumak için kullanılan farklı stratejileri ifade eder. Örneğin; harddisk yedekleme, bilgisayar veya diğer cihazlardaki verilerin bir harddisk üzerine kopyalanmasıdır. Bulut yedekleme nedir derseniz verilerin internet üzerindeki uzaktaki sunuculara yedeklenmesini ifade eder. Yukarıda da açıklandığı üzere tam, artımlı, fark ve ayna yedekleme gibi çeşitli yöntemler bulunur.

Veri depolama araçları ise bu yöntemleri uygulamak için kullanılan yazılım veya donanım tabanlı çözümleri içerir. Bunlar; verilerin yedeklenmesi, depolanması ve gerektiğinde geri yüklenmesi için kullanılan programlar, platformlar veya cihazlardır. Yedekleme araçları, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip olabilir. Bazıları belirli veri türleri veya işletim sistemleri için daha uygun olabilirken bazıları geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

Yedekleme yöntemleri ve araçları, veri koruma stratejilerinin temelini oluşturur ve işletmelerin veya kullanıcıların verilerini güvenli ve erişilebilir tutmalarına yardımcı olur. Harici depolama nedir sorusunun cevabına denk gelen harici harddisk ve USB bellekler için de bu araçlar kullanılabilir. Hangi yöntemlerin veya araçların tercih edileceği; ihtiyaçlara, bütçeye ve veri önem derecesine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, veri yedekleme ve koruma konusunda uzman bir danışmana veya iyi bir yazılım incelemesine başvurmak faydalı olacaktır.

Adım Adım Veri Yedekleme Süreci

Veri depolama birimleri, bilgisayar sistemlerinde kullanılan ve verilerin depolandığı fiziksel veya sanal birimleri ifade eder. Örnek olarak sabit diskler, SSD’ler, USB bellekler veya bulut depolama hizmetleri sayılabilir. Bu donanımlara uygulanan veri yedekleme süreci, verilerin korunması ve kaybolması durumunda geri yüklenebilir olmaları adına kritik bir işlemdir. Adım adım bir veri yedekleme süreci aşağıdaki gibidir.

 • İlk adım, hangi yedekleme stratejisinin kullanılacağını belirlemektir. Tam, artımlı, farklı veya ayna yedekleme gibi stratejiler arasından işletme veya kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olan seçilmelidir.
 • Yedekleme sıklığı, ne kadar sık yedekleme yapılacağını belirler. Verilerin günlük, haftalık veya aylık olarak yedeklenmesi veri kaybını en aza indirmeye yardımcı olabilir.
 • Veri yedekleme sürecinde kullanılacak yazılım veya donanım tabanlı araçlar seçilmelidir. Bu araçlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve platformlarına uygun olmalıdır.
 • Yedeklenen verilerin depolanacağı yer belirlenmelidir. Bu depolama alanı güvenli, erişilebilir ve uygun kapasiteye sahip olmalıdır.
 • Yedekleme sürecinin başlangıcında verilerin tam bir kopyası alınmalıdır. Bu, sistem veya dosyaların başlangıç durumunu temsil eder.
 • Belirlenen sıklıkta düzenli yedekleme işlemleri gerçekleştirilmelidir. Bu işlem, otomatikleştirilmiş bir şekilde planlanır.
 • Yedekleme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Herhangi bir hata veya sorun tespit edildiğinde hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir.
 • Sistemin veya verilerin geri yüklenmesi gerektiğinde bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için periyodik geri yükleme testleri yapılmalıdır.
 • Yedeklenen verilere sadece yetkili kişilerin erişebilmesi ve bu verilerin güvenliği için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
 • İşletme veya kullanıcı ihtiyaçları değiştikçe yedekleme süreci güncellenmelidir. Yeni teknolojilerin veya stratejilerin entegre edilmesi gerekebilir.

Veri Yedekleme Avantajları Nelerdir?

Veri yedekleme, işletmeler ve bireyler için pek çok önemli avantaj sunar. Peki, yedekleme ne işe yarar? Sorunun cevabı şu şekilde sıralanabilir:

 • Kritik verilerin beklenmeyen durumlarda kaybolmasını engeller.
 • Ana veri kaynağı zarar görse bile iş sürekliliğini güvence altına alır.
 • Yedeklenen verilerin hızlı ve etkili bir şekilde geri yüklenmesini sağlar.
 • Müşteri verilerini güvenli bir şekilde saklayarak müşteri güvenini artırır.
 • Veri kaybını önleyerek felaket durumlarından kaynaklanabilecek maliyetleri azaltır.
 • Bazı sektörlerdeki hukuki zorunluluklara uygunluk sunar.
 • Yazılım veya donanım hataları nedeniyle meydana gelebilecek veri kaybını önler.
 • Geçmiş performans ve trendleri değerlendirme konusunda stratejik karar almayı destekler.

Veri yedekleme, modern iş dünyasında olmazsa olmaz bir güvenlik önlemidir ve PSA Teknoloji, işletmelerin sürdürülebilirliğini güvence altına alarak veri tabanlı risklere karşı korunmalarını sağlar.

Yedekleme ve çoğaltma çözümlerimiz için web sitemizi inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.