Sistem İzleme Nedir? Neden Gereklidir?

Sistem izleme, modern işletmelerin bilişim altyapılarını sürekli olarak gözlemleyerek performanslarını, güvenlik durumlarını ve kullanılabilirliklerini değerlendirmek üzere kullanılan kapsamlı bir uygulamadır. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve işletmelerin karmaşık bilişim sistemleri kullanması, bu sistemlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını zorunlu kılmaktadır.

Bir organizasyonun bilişim altyapısının sağlığını sürdürebilmesi, performans sorunlarını önceden tespit edebilmesi, güvenlik tehditlerine karşı önlem alabilmesi ve hizmet kesintilerini minimuma indirebilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle işletmelerin rekabet avantajını korumak ve verimliliklerini artırmak için sistem izleme pratiklerine entegre olmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Peki, tüm ayrıntılarıyla sistem izleme nedir?

Sistem İzleme Nedir?

Sistem izleme bir bilgisayar sisteminin performans, güvenlik, kullanılabilirlik ve diğer kritik özelliklerini sürekli olarak gözlemleyip değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bilgisayar sistemlerinin sağlığını kontrol etmek, potansiyel performans sorunlarını önceden tespit etmek, hataları belirlemek ve sistem kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak için sistem izleme araçları veya yazılımları kullanılarak performans göstergeleri sürekli olarak takip edilir. Bu kapsamda işlemci kullanımı, bellek kullanımı, disk giriş/çıkış hızları, ağ trafiği gibi performans göstergeleri incelenir ve sistemdeki kaynakların kullanımı izlenir.

Güvenlik izleme, olay günlüğü izleme, uygulama izleme ve ağ altyapı düzenlemesi gibi özellikler; sistemdeki potansiyel tehditleri belirlemek, hataları önceden tespit etmek ve güvenlik önlemleri almak amacıyla uygulanır. Sistem izleme bir sistem yöneticisi veya operatörü tarafından manuel olarak gerçekleştirilebileceği gibi otomatik olarak çalışan sistem izleme araçları kullanılarak da sürekli olarak uygulanabilir.

İzleme sonuçları, ilgili kişilere bildirilerek gerekli önlemler alınır ve böylece sistemlerin düzgün çalışması, performanslarının optimize edilmesi ve güvenliklerinin sağlanması mümkün olur. Bu anlamda telefonda sistem izleme nedir sorusu da oldukça merak edilmektedir. bu yöntem de bir mobil cihazın işletim sistemi üzerindeki faaliyetlerin izlenmesi ve kontrol edilmesini ifade eder. Benzer şekilde android sistem izleme nedir sorgusunun cevabı da android cihazlar için geçerli olacak şekilde aynı metottur.

Sistem İzleme Neden Gereklidir?

Bilgisayar sistemlerinin performansını, güvenliğini ve kullanılabilirliğini sürekli olarak takip etmek pek çok avantaj sağlamaktadır. Sistem izlemenin gerekliliği ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

 • Performans optimizasyonu: Sistem izleme, işlemci kullanımı, bellek kullanımı, disk giriş/çıkış hızları, ağ trafiği gibi kritik performans göstergelerini izleyerek sistemdeki performans sorunlarını belirleme ve optimize etme imkanı sağlar. Bu sayede kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, performans düşüklüklerinin önceden tespit edilip giderilmesi mümkün olur.
 • Verimlilik artışı: İzleme araçları, sistemdeki uygulamaların ve süreçlerin performansını analiz ederek verimlilik artışı sağlar. Bu sayede gereksiz kaynak tüketimi, yavaşlamalar veya çökmeler önlenir.
 • Hata tespiti ve sorun giderme: Sistem izleme, olası hataları ve sorunları önceden tespit ederek hızlı bir şekilde müdahale etme olanağı sunar. Bu, sistemdeki kesintileri minimuma indirir ve hizmet sürekliliğini artırır.
 • Güvenlik iyileştirmeleri: Güvenlik izleme, anormallikleri ve potansiyel tehditleri belirleme konusunda önemli bir rol oynar. Sistem izleme araçları, güvenlik olaylarını izleyebilir, logları analiz edebilir ve güvenlik politikalarına uyumsuzlukları belirleyebilir.
 • Kapasite planlaması: İzleme, sistem kaynaklarının (örneğin, işlemci, bellek, depolama) kullanımını gözlemleyerek gelecekteki kapasite ihtiyaçlarını değerlendirmeye yardımcı olur. Bu, işletmelerin ihtiyaca uygun altyapı yatırımları yapmalarını sağlar.
 • Maliyet kontrolü: İzleme, kaynakların kullanımını ve performansı sürekli değerlendirerek maliyet etkinliğini artırır. Gereksiz kaynak tüketimi veya altyapı gereksinimleri konusunda önceden bilgi sahibi olmak, maliyet kontrolüne katkıda bulunur.
 • Yüksek kullanılabilirlik: İzleme, sistemdeki potansiyel sorunları hızlı bir şekilde tanımlayarak yüksek kullanılabilirlik ve hizmet sürekliliği sağlar. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve iş süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlar.
 • Düzenlemelere uyumluluk: Sistem izleme, birçok sektörde düzenleyici gereksinimlere uyumu takip etmek için önemlidir. Güvenlik protokollerine ve standartlara uygunluğu izlemek, yasal gereksinimlere uyumu sağlar.

Sistem izleme, bir organizasyonun bilişim altyapısının güvenli çalışmasını sağlamak, performans sorunlarını önceden tespit etmek ve hızlı müdahale imkanı sağlamak açısından kritik bir gerekliliktir. Bu nedenle işletmelerin sürekli olarak sistem izleme stratejilerini benimsemeleri ve uygulamaları önemlidir.

Sistem İzlemenin Faydaları

Sistem izleme bir organizasyonun bilişim altyapısının etkin bir şekilde yönetilmesi ve performansının optimize edilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu izleme süreci; işlemci kullanımı, bellek tüketimi, disk giriş/çıkış hızları ve ağ trafiği gibi temel performans göstergelerini sürekli olarak takip ederek sistem performansını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Aynı zamanda olası hataları ve sorunları önceden tespit ederek sistemdeki kesintileri minimuma indirmeyi hedefler. Bu anlamda sunmuş olduğu avantajlar şu şekildedir:

 • Erken uyarı ve hızlı müdahale: Sistem izleme, potansiyel sorunları önceden tespit eder ve eşik değerleri aşıldığında otomatik uyarılar gönderir. Bu, hızlı müdahalenin sağlanmasına olanak tanır.
 • Bilgisayar performans iyileştirme: İzleme işlemi, sistem performansını düzenli olarak ölçer ve iyileştirmeler yaparak optimize edilmesini sağlar.
 • Kullanılabilirlik artışı: Sistem izleme, kullanılabilirlik sorunlarını tespit eder ve giderir. Bu da kullanıcı deneyimini artırır.
 • Güvenlik iyileştirmeleri: Güvenlik olayları ve tehditleri izlenir, güvenlik açıkları belirlenir ve düzeltilir. Böylece organizasyonun siber tehditlere karşı direnci artar.
 • Verimlilik ve kaynak yönetimi: İzleme, kaynak kullanımını değerlendirir ve gereksiz yükleri belirleyerek kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
 • Planlama ve stratejik kararlar: İzleme sonuçları, uzun vadeli stratejik planlamalar ve bilişim yatırımları için veri sağlar.

Sistem izleme, organizasyonların teknolojik altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayarak rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlar. Güvenlik izleme, anormallikleri ve potansiyel tehditleri belirleyerek sistem güvenliğini artırırken kapasite planlaması da gelecekteki ihtiyaçları öngörmeye yardımcı olur.

Bu süreç; yüksek kullanılabilirlik, hizmet sürekliliği ve maliyet kontrolü sağlamakla birlikte düzenleyici gereksinimlere uyumu takip ederek organizasyonları uyumluluk konusunda da destekler. Ek olarak sistem izleme, modern işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri ve iş süreçlerini verimli bir şekilde yönetmeleri için vazgeçilmez bir araçtır. BT danışmanlığı kapsamında PSA Teknoloji sunduğu profesyonel hizmetler ile işletmenizin bilişim altyapısını güçlendirir, en son teknolojileri kullanarak iş süreçlerinizi optimize eder.

Sistem İzleme Adımları

Sistem izleme; organizasyonların bilişim altyapısının performansını, güvenliğini ve kullanılabilirliğini sürdürebilmek adına çeşitli kritik adımlar içerir. Aşağıdaki bu adımlar bilişim sistemlerinin sürekli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlar.

Sistem izleme adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Hedef belirleme
 2. İzleme araçlarının seçimi ve konfigürasyonu
 3. Veri toplama ve saklama
 4. Eşik değerlerin belirlenmesi
 5. Otomatik uyarılar ve bildirimler
 6. Performans analizi ve raporlama
 7. Sorun giderme ve iyileştirme
 8. Güncelleme ve uyum sağlama

Hedef belirleme:

Sistem izleme sürecinin başlangıcında organizasyonlar, bilişim hedeflerini belirler. Bu hedefler; kullanılabilirlik, performans, güvenlik ve uyumluluk gibi anahtar alanlarda odaklanır. Belirlenen hedeflere uygun olarak izleme stratejileri oluşturulur.

İzleme araçlarının seçimi ve konfigürasyonu:

Organizasyonlar, izleme işlemlerini gerçekleştirecek uygun izleme araçlarını seçer. Bu araçlar; ağ izleme, performans izleme, güvenlik izleme ve log yönetimi gibi farklı alanlarda uzmanlaşabilir. Seçilen araçlar, organizasyonun ihtiyaçlarına göre doğru bir şekilde konfigüre edilir.

Veri toplama ve saklama:

Sistem izleme araçları, bilişim sistemlerinden çeşitli verileri toplar. Bunlar; sistem performansı, güvenlik olayları ve log kayıtları gibi çeşitli kaynaklardan gelir. Toplanan veriler belirli bir süre boyunca saklanarak gelecekteki analiz ve raporlama için kullanılır.

Eşik değerlerin belirlenmesi:

İzleme araçları, belirli parametrelerde eşik değerleri belirler. Performans sorunlarını veya güvenlik ihlallerini tespit etmek için kullanılır. Eğer bir parametre, belirlenen eşik değerini aşarsa otomatik uyarılar veya bildirimler tetiklenir.

Otomatik uyarılar ve bildirimler:

İzleme sistemleri, belirlenen eşik değerlerin aşılması durumunda otomatik uyarılar gönderir. Uyarılar; e-posta, SMS veya anlık bildirimler şeklinde olabilir. Hızlı müdahale için bu adım kritiktir.

Performans analizi ve raporlama:

Toplanan veriler düzenli olarak analiz edilir ve performans raporları oluşturulur. Bu raporlar; sistemlerin genel performansını değerlendirmek, belirli süreçlerdeki zayıf noktaları belirlemek ve iyileştirme stratejileri geliştirmek için kullanılır.

Sorun giderme ve iyileştirme:

İzleme süreci, tespit edilen sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlar. Ekip, sorunları giderir ve sistem performansını artırmak adına iyileştirmeler yapar.

Güncelleme ve uyum sağlama:

İzleme araçları ve stratejiler, teknolojik gelişmelere ve organizasyonun ihtiyaçlarına göre periyodik olarak güncellenir. Ayrıca BT altyapı kurulumu sayesinde güvenlik standartlarına uyum sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılır.

Tüm bu etaplar, organizasyonların bilişim sistemlerini etkin bir şekilde izlemelerini ve yönetmelerini sağlayan temel prensipleri oluşturur.

PSA Teknoloji ile iletişime geçerek sistem izleme ve daha fazla teknoloji çözümünde destek alabilirsiniz.

Sistem İzleme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sistem İzleme Hangi Bileşenleri Kapsar?

Sistem izleme, sunucular, ağ cihazları, uygulamalar, veritabanları ve diğer IT altyapı bileşenlerinin performansını ve sağlığını kapsar.

Sistem İzleme Nasıl Yapılır?

Sistem izleme, özel yazılımlar kullanılarak yapılır; bu yazılımlar sistem loglarını, performans metriklerini ve uyarıları izleyerek analiz eder ve raporlar. Profesyonel ekiplerden destek alınarak yapılması önerilir.

Sistem İzleme Araçları Nelerdir?

Sistem izleme araçları, açık kaynak ve ticari olmak üzere çeşitlidir; örnekler arasında Nagios, Zabbix, PRTG Network Monitor ve SolarWinds bulunur.