On-Premise Nedir? Avantajları Dezavantajları Nelerdir?

Günümüz iş dünyasında, teknoloji altyapılarının yönetimi ve depolama çözümleri, işletmelerin verimliliği ve rekabet gücü açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, şirketlerin en çok tercih ettiği iki temel çözüm; geleneksel on-premise sistemler ve modern cloud yani bulut tabanlı hizmetlerdir. On-premise, işletmelerin kendi sunucuları üzerinde barındırdıkları yazılım ve veritabanı çözümlerini ifade ederken, bulut bilişim, verilerin internet üzerinden harici sunucularda depolanmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu yazıda, on-premise sistemlerin ne olduğu, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları ile cloud teknolojisi arasındaki temel farkları detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu sayede, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun olan çözümü belirlemenizde yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

On-Premise Nedir?

On-premise, Türkçe’de “yerinde” veya “yerel” olarak adlandırılabilir ve şirketlerin kendi bilgi işlem altyapılarını kendi fiziksel tesislerinde barındırdığı bir sistemdir. Bu tür bir çözüm, işletmelerin yazılım, donanım ve verilerini kendi bünyelerinde barındırmasına olanak tanır. On-premise sistemler, genellikle şirketlerin kendi sunucularında, kendi ağ altyapıları üzerinde çalışır ve tüm yönetim, bakım, güvenlik gibi işlemler şirketin kendi BT ekibi tarafından gerçekleştirilir.

On-premise sistemlerin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kontrol ve Güvenlik: Tüm verilerin şirket içinde barındırılması, işletmelere tam kontrol ve güvenlik sağlar. Özellikle hassas ve gizli verilerin dış kaynaklı sunuculara aktarılmasından kaçınmak isteyen şirketler için idealdir.
 • Özelleştirilebilirlik: Şirketler, kendi ihtiyaçlarına uygun donanım ve yazılım yapılandırmalarını kolayca gerçekleştirebilirler. Bu esneklik, belirli iş gereksinimlerine göre sistemlerin optimize edilmesini sağlar.
 • Maliyetler: İlk kurulum maliyetleri yüksek olabilir, çünkü sunucu donanımları, lisanslar ve diğer altyapı bileşenlerinin satın alınması gerekir. Ayrıca, sistemin sürekli bakım ve güncellemeleri için bir BT ekibi bulundurmak da gereklidir.
 • Bağımsızlık: On-premise çözümler, internet bağlantısına bağımlı olmadan çalışabilir. Bu da, internet kesintilerinden etkilenmeden sistemlerin çalışmasını sürdürebilmesini sağlar.
 • Uyumluluk ve Mevzuat: Belirli sektörlerdeki uyumluluk ve düzenlemeler nedeniyle, verilerin yerel olarak saklanması ve işlenmesi gerekebilir. On-premise çözümler, bu tür düzenlemelere uygunluk açısından avantaj sağlar.

On-premise sistemler, özellikle büyük ölçekli ve belirli güvenlik veya düzenleme gereksinimleri olan işletmeler tarafından tercih edilir. Ancak, son yıllarda bulut çözümlerinin esneklik ve maliyet avantajları, birçok şirketin bu geleneksel yöntemi gözden geçirerek hibrit veya tamamen bulut tabanlı çözümlere geçiş yapmasına neden olmuştur.

On-Premise’in Avantajları

On-premise çözümler, özellikle belirli gereksinimlere ve iş süreçlerine sahip olan işletmeler için birçok avantaj sunar. Bu avantajlar, kontrol, güvenlik, özelleştirilebilirlik ve bağımsızlık gibi kritik alanlarda öne çıkar:

 • On-premise sistemler, işletmelere donanım ve yazılım üzerinde tam kontrol sağlar. Bu, sistem yapılandırmalarının tamamen işletmenin ihtiyaçlarına göre optimize edilebilmesi anlamına gelir.
 • Tüm verilerin şirketin kendi tesislerinde saklanması, veri güvenliği açısından büyük bir avantajdır. Hassas ve gizli bilgilerin dış kaynaklı sunucularda depolanmasına gerek kalmaz, bu da veri sızıntısı riskini minimize eder.
 • Özellikle finans, sağlık ve kamu gibi sıkı düzenlemelere tabi sektörlerde, verilerin yerel olarak saklanması ve işlenmesi gerekliliği vardır. Premise uygulaması, bu tür uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için idealdir.
 • Yerel ağ üzerinden çalışan on-premise sistemler, genellikle daha yüksek performans sunar. Ağ gecikmeleri ve internet bağlantısına bağımlılık olmaksızın, yüksek hızda veri erişimi ve işlem yapma imkanı sağlar.
 • Şirketler, kendi sistemlerini ve uygulamalarını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler. Bu, belirli iş süreçlerine yönelik optimizasyonlar yapılmasına olanak tanır.
 • On-premises, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilir. Bu, internet kesintilerinden etkilenmeden sistemlerin sürekli çalışmasını sağlar ve iş sürekliliğini destekler.
 • İlk yatırım maliyeti yüksek olsa da, uzun vadede bulut tabanlı abonelik modellerine kıyasla maliyet avantajı sağlayabilir. Donanımın tamamen şirket mülkiyetinde olması, lisans maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Bu avantajlar, on-premise çözümleri özellikle güvenlik ve kontrolü ön planda tutan büyük ölçekli işletmeler için cazip kılar. Ancak, bu çözümler bazı zorlukları da beraberinde getirebilir.

On-Premise’in Dezavantajları

On-premise sistemler birçok avantaja sahip olsa da, bazı dezavantajlar da taşır. Bu dezavantajlar, özellikle maliyet, bakım ve ölçeklenebilirlik konularında öne çıkar:

 • On-premise çözümler, donanım, yazılım lisansları, veri merkezleri ve diğer altyapı bileşenleri için önemli başlangıç maliyetleri gerektirir. Ayrıca, sürekli güncelleme ve bakım masrafları da dikkate alınmalıdır.
 • Tüm bakım, destek ve güvenlik güncellemeleri şirketin kendi BT ekibi tarafından yapılmalıdır. Bu da ek insan kaynağı ve teknik uzmanlık gerektirir, bu nedenle ek iş yükü ve maliyet anlamına gelir.
 • On-premise sistemlerin ölçeklenmesi, fiziksel donanımın genişletilmesini gerektirir. Bu süreç, hem maliyetli hem de zaman alıcı olabilir, bu da işletmelerin hızlı büyüme dönemlerinde esnekliğini kısıtlar.
 • Veri depolama ve yedekleme çözümlerinin yerinde yönetilmesi, büyük miktarda veri için karmaşık ve maliyetli olabilir. Ayrıca, fiziksel yedekleme çözümlerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği de ek zorluklar yaratabilir.
 • Her ne kadar on-premise sistemler güvenli kabul edilse de, fiziksel ve siber tehditlere karşı sürekli bir güvenlik yönetimi gerektirir. BT ekibinin güvenlik açıklarını hızla tespit edip kapatması zorunludur.
 • Fiziksel sunucular ve veri merkezleri, önemli miktarda enerji tüketir ve fiziksel alan gerektirir. Bu da, işletme maliyetlerini artırabilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı zorlaştırabilir.
 • On-premise çözümler, teknoloji hızla gelişirken eski kalma riski taşır. Donanım ve yazılımın güncel tutulması, sürekli bir yatırım ve planlama gerektirir.

Bu dezavantajlar, on-premise çözümleri bazı işletmeler için daha az cazip hale getirebilir ve birçok şirketin bulut tabanlı çözümlere yönelmesine neden olabilir. Bu nedenle, bir çözüm seçerken işletmelerin tüm bu faktörleri dikkatlice değerlendirmesi önemlidir.

On-Premise için İdeal Sektörler

On-premise çözümler, özellikle belirli güvenlik, uyumluluk ve veri kontrolü gereksinimleri olan sektörler için idealdir. Finans, sağlık, kamu ve savunma gibi yüksek güvenlik standartlarına sahip sektörler, verilerin dış kaynaklı sunucularda barındırılmasına sıcak bakmayabilir. Bu sektörlerde, hassas ve kritik verilerin şirketin kendi tesislerinde depolanması ve işlenmesi, veri güvenliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sektör spesifik düzenlemelere ve yasal gerekliliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır. Örneğin, finans sektöründe müşteri bilgileri ve işlem verileri gibi hassas bilgilerin korunması büyük önem taşırken, sağlık sektöründe hasta bilgileri gibi kritik verilerin güvenliği ve gizliliği ön plandadır. Ayrıca, kamu ve savunma sektörlerinde stratejik öneme sahip bilgilerin güvenliği, on-premise çözümlerle daha etkin bir şekilde sağlanabilir. Bu sektörlerdeki işletmeler, on-premise çözümleri tercih ederek, veri kontrolü, güvenlik ve yasal uyumluluk gereksinimlerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

Gelecekte On-Premise

Gelecekte, on premise çözümler, belirli sektörlerde ve uygulama alanlarında varlığını sürdürmeye devam edecektir. Özellikle finans, sağlık, kamu ve savunma gibi yüksek güvenlik ve uyumluluk gereksinimleri olan sektörlerde, on-premise sistemlerin sağladığı tam kontrol ve veri güvenliği önemli bir tercih sebebi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte, hibrit çözümler giderek daha popüler hale gelmektedir; işletmeler, kritik verilerini on premise sistemlerde tutarken, daha esnek ve ölçeklenebilir iş yüklerini buluta taşıyarak her iki dünyanın en iyi özelliklerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Bu hibrit yaklaşım, maliyet etkinliği, performans ve esneklik arasında bir denge kurmayı sağlar. Ayrıca, gelişen teknoloji ile birlikte on-premise sistemlerin daha kullanıcı dostu, daha kolay yönetilebilir ve daha entegre hale gelmesi beklenmektedir. Bu dönüşüm, işletmelerin mevcut altyapılarını modernize etmelerini ve yeni iş ihtiyaçlarına uyum sağlamalarını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, on premise çözümler, tamamen ortadan kalkmasa da, bulut teknolojileriyle birlikte daha entegre ve esnek bir yapı içinde evrim geçirecektir.

PSA Teknoloji olarak donanım teknolojisi danışmanlığı ile işletmelere bilgi işlem altyapılarını planlama, uygulama ve yönetme konularında rehberlik ediyoruz. On-premise çözümler, işletmelerin kendi tesislerinde barındırdığı ve yönettiği BT altyapılarıdır ve bu altyapıların etkin yönetimi, kurulumundan bakımına kadar her aşamada donanım teknolojisi danışmanlığı ile desteklenir. Bu danışmanlık hizmetleri, işletmelerin on-premise sistemlerden maksimum verim almasını sağlar ve sistemlerin güvenli, uyumlu ve performanslı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, on-premise çözümlerle ilgilenen işletmeler için donanım teknolojisi danışmanlığı kritik bir rol oynar.

Bulut bilişim ve geleneksel BT altyapısı farkları hakkında yazdığımız makale ilginizi çekebilir!

On-Premise Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

On-Premise nedir?

On-Premise, yazılım ve donanımın işletme tarafından kendi bünyesinde barındırıldığı ve yönetildiği bir BT altyapısı modelidir.

On-Premise altyapısının avantajları nelerdir?

On-Premise altyapısı, tam kontrol, veri güvenliği ve özelleştirme imkanı sunarak, hassas verilerin yerinde yönetilmesini sağlar.

On-Premise ile bulut bilişim arasındaki fark nedir?

On-Premise, yazılım ve donanımın yerinde barındırılmasını gerektirirken, bulut bilişim, bu kaynakların internet üzerinden sunulmasını sağlar ve genellikle daha esnek ve ölçeklenebilirdir.