İşletmeler için Ortak Ağ Kurma Nasıl Yapılır?

İşletmeler için ortak ağ kurma; çalışanların ve sistemlerin etkili bir şekilde iletişim kurmasını, veri paylaşımını ve işbirliğini sağlayarak iş süreçlerini optimize etmenin kritik bir adımıdır. İşletmeler için ortak ağ bağlanma süreci; doğru planlama, uygun donanım seçimi ve etkili güvenlik önlemleri ile birlikte uygulandığında iş süreçlerini verimli bir şekilde destekleyen ve işbirliği imkanları sunan bir altyapı oluşturur. Peki, ağ bağlantısı nasıl kurulur?

Ortak Ağ Nedir?

Kablosuz ağ bağdaştırıcısı kurma, bilgisayarınıza fiziksel bir donanım cihazı eklemeyi ve ardından uygun sürücüleri yükleyerek yapılan bir işlemdir. Ortak ağ ise birden fazla bilgisayarın veya cihazın birbirine bağlanarak kaynakları paylaşmasına olanak tanıyan bir bilgisayar ağı türüdür. İşletmeler, kurumlar veya ev kullanıcıları arasında kullanılan bu ağ türü; kullanıcıların dosya paylaşımı, yazıcı erişimi, internet bağlantısı gibi kaynaklara ortak bir erişim sağlar. Wireless kurma işleminde ortak ağlar, işbirliği ve veri paylaşımını artırarak çalışma verimliliğini artırmak amacıyla kullanılır.

Bu tür ağlar birkaç temel özelliği bünyesinde barındırır. İlk olarak kaynak paylaşımı, kullanıcıların belge, dosya, yazıcı ve diğer kaynakları kolayca paylaşmalarına olanak tanır. Bu da işbirliği ve bilgi paylaşımını hızlandırır. İkincisi, ortak ağlar bir internet bağlantısını paylaşma yeteneğine sahiptir. Böylece kullanıcılar aynı internet bağlantısını kullanarak web’e erişebilirler. Üçüncüsü, merkezi yönetim, ağ üzerindeki kaynakların daha etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca güvenlik önlemleri, ortak ağları kullanıcı verilerini ve kaynakları korumak için güvence altına alır. Sonuncusu ise ortak ağlar, kullanıcıların aynı projeler üzerinde etkileşimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanır. Bu, ortak dosya paylaşımı ve işbirliği araçları ile sağlanır.

Ortak ağlar hem küçük işletmeler hem de büyük kuruluşlar için bir altyapı unsuru olarak kabul edilir. İş süreçlerini daha verimli hale getirir, kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı sağlar ve ekip çalışmasını kolaylaştırır.

İşletmelerde Ortak Ağın Önemi

İşletmelerde ortak internet kurulumu yapma, günümüzün rekabetçi iş dünyasında kritik bir değere sahip olan pek çok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar; iş süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını güçlendirmek amacıyla işletmelerin altyapısına entegre edilen bu ağ türünün stratejik bir araç olarak kullanılmasını destekler. Dolayısıyla iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlamaktadır. Ortak ağlar; çalışanların dosya, belge ve kaynakları kolayca paylaşmalarını mümkün kılarak işlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Ek olarak işbirliği ve ekip çalışması üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ekipler ortak projelerde işbirliği yapabilir, aynı dosyaları paylaşabilir ve iletişim araçları sayesinde anlık etkileşimde bulunabilirler.

Ortak ağlar, kaynakların etkili bir şekilde paylaşılmasına da katkıda bulunur. Yazıcılar, depolama alanları ve diğer donanım kaynakları işletmelerin verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Ayrıca uzaktan erişim imkanı sunarak esnek çalışma modellerine uygunluk sağlar. Böylece çalışanlara işlerini herhangi bir yerden sürdürme esnekliği tanır. Güvenlik ve veri koruma da ortak ağların önemli bir yönüdür. Güvenlik önlemleri ve erişim kontrolleri, şirket verilerini yetkisiz erişimlere karşı korur. İşletmelerin hassas bilgilerini güvende tutmalarına olanak tanır.

Ortak ağlar aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlar. Kaynakların paylaşılması ve iş süreçlerinin daha etkili yönetilmesi, işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur. İletişim kanalları ve anlık mesajlaşma araçları aracılığıyla hızlı iletişim ve karar alma imkanı sunar, iş süreçlerini hızlandırır. Tüm bu avantajlar, işletmelerin günümüz dinamik iş ortamında rekabet avantajı elde etmelerine katkıda bulunur ve ortak ağların stratejik bir iş aracı olarak değerini artırır.

Ağ Türleri

Ağlar, bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan ve bilgi paylaşımını mümkün kılan temel altyapıları ifade eder. Bu bağlamda farklı ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına yönelik çeşitli ağ türleri bulunmaktadır.

 • LAN (Local Area Network – Yerel Alan Ağı): LAN, belirli bir binada veya belirli bir coğrafi bölgede bulunan bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir ağ türüdür. LAN’lar, yüksek hızlı bağlantılara sahiptir ve dosya paylaşımı, yazıcı erişimi gibi yerel ihtiyaçları karşılamak için kullanılır.
 • WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı): WAN, coğrafi olarak uzak noktalardaki LAN’ları birbirine bağlayan bir ağ türüdür. İnternet, bir tür geniş alan ağı olarak düşünülebilir. WAN’lar, büyük coğrafi alanlarda veri iletimi için kullanılır ve daha düşük hızlara sahiptir.
 • MAN (Metropolitan Area Network – Metropolitan Alan Ağı): MAN, LAN ve WAN arasında bir ölçekte yer alan ağ türüdür. Belirli bir şehir veya metropol alanında yerel ağların birleşimini sağlar. Yüksek hızlı bağlantılara sahip olup büyük kurumsal firmalar veya şehirler arası iletişim için kullanılır.
 • PAN (Personal Area Network – Kişisel Alan Ağı): PAN, bireyin kişisel cihazlarını (örneğin, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar) birbirine bağlayan bir ağ türüdür. Bluetooth gibi kısa menzilli iletişim protokollerini içerebilir.
 • CAN (Campus Area Network – Kampüs Alan Ağı): CAN, bir üniversite kampüsü, büyük bir şirket kompleksi veya askeri üs gibi geniş bir alanı kapsayan ağ türüdür. Birkaç LAN’ı birbirine bağlamak için kullanılır.
 • SAN (Storage Area Network – Depolama Alanı Ağı): SAN, depolama cihazlarını birbirine ve sunuculara bağlayan bir ağ türüdür. Büyük veri depolama ve paylaşımı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.
 • VAN (Virtual Area Network – Sanal Alan Ağı): VAN, bir VPN (Sanal Özel Ağ) üzerinden oluşturulan, coğrafi olarak uzak yerlerdeki bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağ türüdür. İnternet tabanlı bağlantılar kullanılarak sanal bir ağ oluşturulabilir.

Bu ağ türleri, farklı ölçeklerdeki ve ihtiyaçlardaki ağ gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Peki, internet kurulumu nasıl yapılır?

Ortak Ağ Kurulumunun Adımları

Kablosuz ağ kurma, işletmelerin güvenli ve etkili bir iletişim altyapısı oluşturması için önemli bir süreçtir. Temel adımları ise aşağıdaki gibidir.

 • İhtiyaç analizi: İlk gereken, işletmenin ihtiyaçlarını belirlemektir. Hangi departmanlar arasında iletişim gerekli? Hangi uygulamalar kullanılacak? Bu tür soruların yanıtları, ağın ihtiyaçlarına yönelik bir temel oluşturur.
 • Altyapı planlaması: İhtiyaç analizinden elde edilen bilgilerle ağ altyapısının fiziksel ve mantıksal planlaması yapılır. Bu aşamada kullanılacak donanım, yazılım ve ağ bileşenleri belirlenir.
 • Donanım ve yazılım seçimi: Planlama aşamasının ardından gerekli donanım ve yazılım bileşenleri seçilir. Sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar ve güvenlik yazılımları gibi unsurlar dikkatlice seçilir ve temin edilir.
 • Ağ güvenliği kurulumu: Ağ güvenliği, ortak ağın en kritik unsurlarından biridir. Güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları, sanal özel ağlar (VPN) gibi önlemler alınarak ağın güvenliği sağlanır.
 • Yedekleme ve kurtarma planları: Ağda olası bir veri kaybı durumunda kullanılacak yedekleme ve kurtarma planları oluşturulur. Veri kaybının önlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması için bu adım büyük önem taşır.
 • Eğitim ve dokümantasyon: Ağ kullanıcılarına ve yöneticilerine eğitim verilir. Ayrıca ağın nasıl yönetileceğine dair belgelendirme yapılır. Bu, ağın etkili bir şekilde işlemesini ve sorunlara hızlı çözümler üretilmesini sağlar.
 • Uygulama ve entegrasyon: Seçilen donanım ve yazılımların uygulanması gerçekleştirilir. Bu aşamada, ağın tüm bileşenleri birbirine entegre edilir ve yapılandırılır.
 • Test ve doğrulama: Kurulan ağ, performans, güvenlik ve uyumluluk açısından kapsamlı bir şekilde test edilir. Herhangi bir sorun tespit edildiğinde düzeltme ve optimizasyon işlemleri yapılır.
 • Canlı devreye alma: Test aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından ağ canlı devreye alınır. Bu noktada kullanıcılara yeni ağ altyapısını kullanma konusunda rehberlik edilir.
 • Sürekli iyileştirme ve bakım: Ağın sürekli iyileştirilmesi ve bakımı için bir plan oluşturulur. Bu; güncellemelerin düzenli olarak uygulanması, performans izleme ve sorun giderme süreçlerini içerir.

İnternet ağ bağlantısı kurma sırasında bu adımların titizlikle takip edilmesi, işletmelerin; iletişim ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve verimli bir altyapı oluşturmasına olanak tanır.

Ağ alt yapısı kurulumu ve düzenlemesi çözümlerimiz için web sitemizi ziyaret edin!

Ağ Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Wi-Fi ağ kurma işlemi sırasında bazı temel unsurları dikkate almak önemlidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Güvenlik: Ağ güvenliği, öncelikli bir endişe olmalıdır. Güvenlik duvarları, şifreleme protokolleri ve güvenlik yazılımları gibi önlemler, yetkisiz erişimlere ve veri sızıntılarına karşı koruma sağlar.
 • Performans ve kapasite: Ağın performansı, kullanıcı deneyimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ağın kapasitesi, mevcut ve gelecekteki kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniş olmalıdır.
 • Uyumluluk: Kullanılacak donanım ve yazılım bileşenleri birbiriyle uyumlu olmalıdır. Farklı marka veya modeldeki cihazların sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için uyumluluk testleri yapılmalıdır.
 • Yedekleme ve kurtarma planları: Veri kaybını önlemek ve iş sürekliliğini sağlamak için etkili yedekleme ve kurtarma planları oluşturulmalıdır. Düzenli olarak yedek alınmalı ve kurtarma süreçleri test edilmelidir.
 • İş sürekliliği: Ağın sürekli olarak işlemesi önemlidir. Bu nedenle ağ bakımı ve güncellemeleri planlı bir şekilde yapılmalıdır. Acil durumlarda iş sürekliliği planları devreye alınmalıdır.
 • Eğitim ve dokümantasyon: Kullanıcılar ve ağ yöneticileri için eğitim programları düzenlenmeli ve ağın nasıl yönetileceğine dair detaylı dokümantasyon sağlanmalıdır.
 • Güncel yazılım ve firmware: Ağdaki tüm cihazların yazılım ve firmware’leri düzenli olarak güncellenmelidir. Bu güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatmak ve performansı artırmak için gereklidir.
 • Skalabilite: İşletmenin büyüme ve değişimine uyum sağlamak için ağ, skalabiliteyi desteklemelidir. Yeni kullanıcılar, cihazlar veya uygulamalar eklenirken sorun yaşanmaması için altyapı ölçeklenebilir olmalıdır.
 • İzleme ve analiz: Ağın performansını sürekli olarak izlemek, sorunları önceden tespit etmek ve kaynakları etkili bir şekilde yönetmek için önemlidir. İzleme araçları ve analiz raporları kullanılmalıdır.
 • Uzaktan erişim ve mobil uyumluluk: Çalışanların uzaktan erişim ihtiyaçları göz önüne alınarak, ağın uzaktan erişime uygun olması gerekir. Mobil cihazlarla uyumluluk da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu faktörler bir ağın güvenli, sağlam ve işlevsel bir şekilde çalışması için dikkate alınması gereken temel unsurlardır.

Ağ Altyapısının Planlanması

Bilgisayarda kablosuz ağ kurma işleminde ağ altyapısının planlanması bir işletmenin iletişim ve veri paylaşımını sağlamak amacıyla kullanacağı temel çerçeveyi oluşturur. Fiziksel altyapı, sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar ve kabloları içerir. Bu aşamada cihazların yerleştirme düzeni ve kablolama yöntemleri belirlenirken mantıksal altyapıda ise ağdaki cihazların iletişimini sağlayacak bir düzen oluşturulur.

Ağ Güvenliği ve Koruma

İster laptop kablosuz ağ kurma ister bilgisayara Wi-Fi kurmak olsun; ağ güvenliği ve koruma, işletmelerin en öncelikli konularından biridir. Firewall konfigürasyonu, ağdaki istenmeyen erişimleri engelleyerek güvenlik politikalarını uygular. Veri şifreleme, hassas verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve erişim kontrolü gibi önlemler ağın siber tehditlere karşı korur. Ayrıca belirlenen güvenlik politikaları çalışanlara ağ kullanımı konusunda kurallar belirler ve güvenlik açıklarını en aza indirir.

Bu aşamalar, ağın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için atılması gereken temel adımlardır. PSA Teknoloji olarak tarafımızca gerçekleştirilecek doğru ağ altyapısı planlanması ve güvenlik önlemlerinin alınması, işletmelerin bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmasını ve siber tehditlere karşı korunmasını sağlar.