Felaket Kurtarma Planı Neden ve Nasıl Yapılmalı?

Felaket Kurtarma Planı (FKP) bir organizasyonun felaket durumlarına karşı hazırlıklı olmasını sağlayan kapsamlı bir strateji ve uygulama planıdır. FKP’nin oluşturulması, organizasyonların iş sürekliliğini sağlama, kaynaklarını koruma ve felaket durumlarında etkili bir şekilde tepki verebilme kapasitesini artırma amacını taşır. Bu plan; doğal afetler, teknolojik arızalar, siber saldırılar, yangınlar, salgın hastalıklar gibi beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmak için temel bir rehberlik sunar. Peki, tüm detaylarıyla felaket kurtarma planı yani disaster recovery nedir?

Felaket kurtarma planları; risk analizi, süreklilik planlaması, acil durum hazırlıkları, kriz iletişimi ve kriz yönetimi gibi temel unsurları içerir. Bu planlar; devamlılığı sağlamak, iş süreçlerini devam ettirmek ve felaket sonrası toparlanma sürecini yönetmek adına detaylı stratejiler içerir. Risk analizi, potansiyel tehditleri belirlemek ve bu tehditlerin olası etkilerini değerlendirmek için kullanılır. İş sürekliliği planlaması; kritik iş süreçlerini tanımlamak, alternatif çalışma yerleri oluşturmak ve personelin eğitimini içerir. Acil durum hazırlıkları; acil durum ekiplerinin oluşturulması, acil durum ekipmanlarının temini ve acil durum tatbikatlarını kapsar.

Kriz iletişimi, iç ve dış paydaşlara doğru ve etkili bir şekilde bilgi iletmeyi amaçlar. Kriz yönetimi, felaket durumlarında hızlı ve etkili bir tepki verme sürecini içerir. Bu süreçlerin bir araya gelmesi; bir işletmenin felaket durumlarına karşı dirençli olmasını, hızlı bir toparlanma sağlamasını ve iş sürekliliğini korumasını amaçlar. Organizasyonlar, FKP oluştururken tüm paydaşları ve iş süreçlerini dikkate almalı, sürekli güncellemelerle ve testlerle planlarını geliştirmelidirler.

Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sunmak, işletmenin finansal direncini artırmak ve felaket durumlarında hızla toparlanmayı mümkün kılmak adına FKP, işletmelerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için kritik bir araçtır. Bu nedenle her işletmenin kendi özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir FKP oluşturması, felaket durumlarında etkili bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur.

Felaket Kurtarma Nedir?

Felaket Kurtarma (FK), işletmelerin veya kurumların felaket durumlarına hazırlıklı olmalarını ve bu durumların etkilerini en aza indirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen bir stratejik planlama ve uygulama sürecidir. İş sürekliliği yönetiminin kapsamlı bir parçasıdır ve doğal afetler, teknolojik arızalar, insan faktörleri veya siber saldırılar gibi beklenmedik olaylara karşı dirençli olma yeteneğini içerir.

Felaket kurtarma uygulamaları, modern iş dünyasında kaçınılmaz olan belirsizliklere karşı güçlü bir savunma mekanizması sunar. Bu anlamda uygulamanın önemini gösteren özellikler şu şekildedir:

 • FKP, olası felaket senaryolarını değerlendirir ve bu felaketlerin etkilerini azaltmak, önlemek veya en aza indirmek için stratejiler içerir. Bu, organizasyonun daha dirençli ve dayanıklı olmasını sağlar.
 • Felaket durumlarında personelin güvenliği önceliklidir. FKP, personelin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, acil durum eğitimi ve iletişim planları gibi unsurları içerir.
 • Organizasyonların varlıkları, veri tabanları ve diğer bilgiler, felaket durumlarına karşı korunmalıdır. FKP, bu varlıkların güvenliğini sağlamak ve veri kaybını önlemek için stratejiler sunar.
 • FKP, felaket durumlarında hızlı bir tepki ve kurtarma sürecini yönetmek üzere detaylı prosedürler içerir. Bu, organizasyonun felaket sonrası toparlanma sürecini hızlandırır.
 • Felaket durumları, organizasyonları hukuki ve mali açıdan etkileyebilir. FKP, bu konularda uyum sağlama ve krizle başa çıkma stratejilerini içerir.

Felaket kurtarma planının oluşturulma süreci pek çok stratejik adımı içerir. Risk değerlendirmesi adı altında, potansiyel felaket senaryoları belirlenir ve bu senaryoların organizasyon üzerinde oluşturabileceği etkiler titizlikle değerlendirilir. Ardından acil durum ekipleri ve iletişim planları yapılıp felaket durumlarında sorumlulukları ve görevleri belirlemek üzere uzman ekipler atanır. Bu aşama, organizasyonun etkili bir şekilde müdahale edebilmesi ve koordinasyon sağlayabilmesi adına öneme sahiptir.

Diğer bir kilit adım, varlık ve veri yönetimi olarak karşımıza çıkar. Bu aşamada varlıkların ve verilerin nasıl yönetileceği belirlenir. Yedekleme süreçleri ve güvenli depolama stratejileri belirlenip organizasyonun bilgilerini kaybetme riskine karşı güçlü bir koruma sağlanır. Buna ek olarak altyapı ve teknoloji planları yapılır; fiziksel altyapı, teknolojik sistemler ve felaket durumlarında kullanılacak araçlar planlı bir şekilde organize edilir.

Felaket Kurtarma Planı Neden Hazırlanır?

Ağ felaket kurtarma planı, işletmelerin iş sürekliliğini sağlamak ve felaket durumlarında etkili bir şekilde hareket etmek için temel bir strateji ve belge setidir. İş sürekliliği için kritik bir unsurdur. Çünkü beklenmeyen olaylar, doğal afetler, teknolojik arızalar veya siber saldırılar işletmeleri ciddi şekilde etkileyebilir. FKP, bu olasılıkları değerlendirir; riskleri azaltmak ve yönetmek adına alınacak önlemleri belirler.

Bu planın oluşturulması işletmeler için pek çok avantaj sunar. İlk olarak iş sürekliliğini sağlamak, müşterilere olan taahhütleri yerine getirmek ve işletmenin itibarını korumak anlamına gelir. Ayrıca potansiyel risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması sayesinde maliyetler minimize edilir. FKP aynı zamanda kanun ve yönetmeliklere uyumluluğu sağlamak, çalışan güvenliği ve motivasyonunu artırmak, sigorta ve finansal kaynaklara erişimi güçlendirmek ve siber güvenlik önlemlerini içermek gibi önemli alanlarda işletmeye destek sunar.

Bu plan, felaket durumlarına karşı hazırlıklı olma ve hızlı bir şekilde toparlanma kapasitesini artırma gibi birçok faydaya sahiptir. Olası felaket senaryolarını önceden değerlendirerek organizasyonlar iş süreçlerini en az etkilenecek şekilde devam ettirebilir. Bu; müşteri hizmetlerini sürdürme, operasyonları devam ettirme ve itibarı koruma gibi hedeflere odaklanma imkanı tanır.

Ek olarak FKP, organizasyonların felaket durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde tepki verme kapasitesini artırır. Acil durum ekipleri, belirlenmiş görev ve sorumluluklar doğrultusunda koordineli bir şekilde hareket edebilir ve kritik kararlar alabilir. Bu da toparlanma sürecini hızlandırma açısından büyük bir avantaj sağlar. FKP’nin bir diğer avantajı, varlık ve veri koruma stratejilerini içermesidir. Organizasyonların varlıklarını ve verilerini güvence altına alarak felaket durumlarında bu değerli bilgilerin kaybedilmesini önler. Yedekleme süreçleri ve güvenli depolama yöntemleri, bu avantajın bir parçası olarak organizasyonların sürekli veri erişimini sağlamalarına yardımcı olur.

Üstelik organizasyonları düzenli olarak eğitme ve bilinçlendirme süreci içermesi de önem arz eder. Personelin felaket durumlarına karşı nasıl tepki vereceğini ve hangi prosedürleri takip edeceğini bilmesi, etkili bir iş sürekliliği ve felaket kurtarma sürecini destekler. Bu, personelin güvenliğini artırır ve organize bir şekilde hareket etmelerine olanak tanır. Bu anlamda felaket kurtarma çözümleri, organizasyonları beklenmeyen olaylara karşı dirençli hale getirir ve felaket durumlarının etkilerini en aza indirerek devamlılık sağlar.

Felaket Kurtarma Planı Nasıl Yapılır?

Felaket Kurtarma Planı (FKP), modern iş dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Bu plan, organizasyonların kriz anlarında etkili bir şekilde tepki vermesine ve hızlı bir toparlanma dönemi yaşamasına yardımcı olur. Sürecin işleyiş tarzı ise şu şekildedir:

 • Risk analizi ve değerlendirme: FKP’nin temeli, organizasyonun karşılaşabileceği potansiyel felaket senaryolarını belirlemek ve bu senaryoların olası etkilerini değerlendirmektir. Bu aşama, doğal afetlerin, teknik arızaların veya siber saldırıların potansiyel etkilerini belirleyerek organizasyonun risk profiline ışık tutar.
 • İş sürekliliği ihtiyaçları belirleme: Hangi iş süreçlerinin kritik olduğu ve felaket durumlarında devamlılığın sağlanması gerektiğini belirlemek, organizasyonun anahtar iş fonksiyonlarını ve süreçlerini anlamak açısından önemlidir. Bu süreçlerin kesintiye uğramaması için alternatif planlar ve iş sürekliliği stratejileri oluşturulur.
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması: Felaket durumlarında yönetimi sağlamak üzere acil durum ekipleri belirlenir. Bu ekipler, kriz yönetimi, iletişim koordinasyonu ve toparlanma stratejilerini yönetmek üzere atanır.
 • İletişim planlaması: Etkili bir iletişim stratejisi belirlenir. Paydaşlar, çalışanlar ve diğer önemli gruplar arasında hızlı, doğru ve güvenilir bir iletişim sürecini sağlamak adına detaylı bir plan oluşturulur.
 • Alternatif çalışma yerlerinin hazırlanması: Ana iş merkezi kullanılamaz hale geldiğinde, organizasyonun devamlılığını sağlamak amacıyla alternatif çalışma yerleri belirlenir ve bu yerlerin altyapısı hazırlanır.
 • Personel eğitimi: Bir felaket kurtarma planı örneği başarılı bir şekilde uygulanacaksa tüm personel eğitilmelidir. Acil durum tatbikatları düzenlenerek personel, felaket durumlarına karşı nasıl tepki vereceklerini öğrenir.
 • Malzeme ve ekipman hazırlığı: Felaket durumlarına karşı kullanılacak ekipmanlar ve kaynaklar belirlenir. Bu, bilgisayar sistemleri, iletişim araçları, enerji kaynakları ve diğer önemli malzemeleri içerir.
 • Planın sürekli güncellenmesi ve denenmesi: FKP düzenli olarak gözden geçirilir, güncellenir ve periyodik tatbikatlarla test edilir. Bu sayede planın güncel ve etkili kalması sağlanır.

PSA Teknoloji olarak bu detaylı adımların organizasyonun ihtiyaçlarına ve sektörüne özgü olarak uyarlanması, felaket kurtarma planının başarılı bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyacaktır.

Felaket Kurtarma Merkezi Nedir?

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) bir organizasyonun felaket durumlarına karşı tepki verebilmek, iş sürekliliğini sağlamak ve etkilenen sistemleri en kısa sürede toparlayabilmek amacıyla oluşturulan bir merkezi kontrol ve koordinasyon noktasıdır. FKM, fiziksel bir yerleşke veya sanal bir platform üzerinde konumlandırılabilir ve organizasyonun felaket kurtarma planının merkezi bir bileşeni olarak işlev görür. Sahip olduğu özellikler ise aşağıdaki gibidir.

 • Stratejik konumlandırma: Felaket Kurtarma Merkezi, organizasyonun ana iş merkezine uzak ve güvenli bir konumda yer almalıdır. Bu, merkezin felaket durumlarından etkilenmemesini ve hızlı bir şekilde devreye girebilmesini sağlar.
 • Güvenlik ve erişim kontrolü: FKM, yüksek güvenlik standartlarına sahip olmalıdır. Sadece yetkili personelin girişine izin verilmeli ve güvenlik protokolleri sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.
 • İletişim altyapısı: Felaket durumlarında etkili iletişim kritik öneme sahiptir. Bu nedenle FKM, güçlü bir iletişim altyapısına sahip olmalıdır. Yedekli iletişim hatları, güvenli internet bağlantısı ve kriz durumlarında kullanılmak üzere özel iletişim araçları bulunmalıdır.
 • Teknolojik altyapı: Felaket Kurtarma Merkezi, organizasyonun sistemlerini ve verilerini yönetebilecek güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olmalıdır. Bu; sunucular, veri depolama sistemleri, yedekleme çözümleri ve gerekli yazılımları içerir.
 • Personel ve eğitim: FKM’nin etkili bir şekilde işleyebilmesi için eğitimli personel bulunmalıdır. Bu personel; kriz yönetimi, iletişim koordinasyonu, sistem yönetimi ve diğer felaket kurtarma süreçlerinde uzmanlaşmış olmalıdır.
 • Yedek güç kaynakları: Elektrik kesintileri sıkça felaket durumlarının bir parçasıdır. Bu nedenle FKM, yedek güç kaynaklarına sahip olmalıdır. Jeneratörler, UPS sistemleri ve diğer enerji kaynakları, merkezin sürekli çalışmasını sağlar.
 • Yedekleme ve kurtarma ekipmanları: FKM, felaket durumlarında kullanılmak üzere acil durum ekipmanlarına sahip olmalıdır. Bu; ilk yardım malzemeleri, yangın söndürme ekipmanları, acil çıkış yolları ve benzeri unsurları içerir.
 • Toplantı ve koordinasyon alanları: Kriz toplantıları ve koordinasyon için uygun alanlara sahip olmalıdır. Bu alanlar; ekiplerin toplanmasını, durumu değerlendirmesini ve stratejik kararlar almasını sağlar.
 • Sürekli iyileştirme ve deneme: Periyodik olarak test edilmeli ve iyileştirme süreçleri uygulanmalıdır. Bu, planın etkinliğini artırmak ve organizasyonun felaket durumlarına daha iyi tepki verebilmesini sağlamak için önemlidir.

Felaket Kurtarma Merkezi bir organizasyonun sürdürülebilirliği ve felaket durumlarında hızlı bir toparlanma süreci yaşamak için stratejik bir varlık olarak değerlendirilir.

PSA Teknoloji uzman ekiplerinin sağladığı iş sürekliliği ve felaket kurtarma çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.