Bilgi Güvenliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bilgi güvenliği, günümüz dijital çağında giderek daha fazla önem kazanan bir konudur. Kuruluşların ve bireylerin bilgi varlıklarını korumak, veri ihlallerini önlemek ve bilgi güvenliği risklerini yönetmek için çaba göstermeleri gerekmektedir. Bilgi güvenliği; siber saldırılar, veri ihlalleri, kötü amaçlı yazılımlar ve diğer tehditler karşısında savunma sağlamak için çeşitli önlemleri içerir. Bu önlemler arasında güçlü şifreleme, güvenlik yazılımları, düzenli yedekleme ve eğitim gibi yöntemler bulunmaktadır. Dolayısıyla kuruluşların itibarını korumak, yasal uyumluluğu sağlamak ve operasyonel sürekliliği garanti etmek için kritik bir değere sahiptir. Bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmek ve etkili güvenlik önlemleri almak, her kuruluş ve birey için zaruri bir ihtiyaçtır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Nedir?

Bilgi Güvenliği Teknolojisi, bilgi sistemlerini ve verileri bilinçli veya bilinçsiz tehditlere karşı korumak için kullanılan teknolojik çözümlerin genel adıdır. Bilgi güvenliği, günümüzde işletmelerin ve bireylerin en değerli varlıklarından biri olarak kabul edilir ve bu yüzden büyük önem taşır. Bilgi Güvenliği Teknolojisi; bilgisayarlar, ağlar, yazılımlar ve diğer teknolojik bileşenler aracılığıyla bilgi sistemlerini korumak için çeşitli önlemler alır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisinin temel amacı bilgi sistemlerini ve verileri yetkisiz erişim, veri sızıntısı, veri kaybı, kötü amaçlı yazılımlar, kimlik hırsızlığı ve diğer siber tehditlerden korumaktır. Bu amaçla pek çok teknolojik çözüm ve güvenlik önlemi kullanılır. Bunlar arasında güçlü şifreleme algoritmaları, güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları, güvenlik yamaları, kimlik doğrulama sistemleri, erişim kontrolü mekanizmaları ve güvenli yazılım geliştirme uygulamaları gibi çözümler bulunur.

Ek olarak bilgi güvenliği analisti ve uzmanı, kuruluşların dijital varlıklarını korumak için kritik roller üstlenen profesyonellerdir. Analist; mevcut güvenlik önlemlerini değerlendirir, tehditleri analiz eder ve uygun kararları almak için raporlar hazırlar. Bilgi güvenliği uzmanı ise kurumların güvenlik politikalarını geliştirir, güvenlik standartlarını belirler ve uygular. Bu uzmanlar, güvenlik açıklarını tespit ederek siber saldırıları önler ve kriz durumlarında müdahalede bulunarak güvenliği sağlamak için sürekli olarak çalışırlar. Bu kapsamda bilgi güvenliği analisti ve uzmanı, bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde önemli bir role sahiptirler.

Bilgi Güvenliğinin Önemi Nedir?

Bilgi güvenliğinin temelinde bilgi ve verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği gibi unsurlar yatar. Dolayısıyla önemi de kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini korumakla ilgilidir. Birçok kuruluş; müşteri bilgileri, finansal veriler, ticari sırlar ve diğer hassas bilgileri saklar. Bu donelerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hem kurumsal itibarın zarar görmesine hem de bireylerin kişisel mahremiyetinin ihlal edilmesine neden olabilir. Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği, bu tür bilgilerin korunmasını sağlayarak kuruluşların ve bireylerin güvenliğini esas alır. Ayrıca veri bütünlüğü açısından da kritik bir yeri vardır.

Veri bütünlüğü, bilgilerin değiştirilmeden veya bozulmadan korunması anlamına gelir. Özellikle finansal veriler, tıbbi kayıtlar ve diğer kritik bilgilerde yapılan değişikliklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Veri bütünlüğünün sağlanması, yanlış veya hatalı bilgilerin kullanılmasını engeller ve güvenilirlik sunar. Bilgi güvenliği aynı zamanda bilgilere erişim sağlamanın ve bilgilerin kullanılabilirliğini korumanın da bir parçasıdır. Özellikle işletmeler için faaliyetlerin sürekli ve kesintisiz olarak yürütülmesi önemlidir. Bilgi sistemlerine yönelik saldırılar veya veri kaybı durumlarında iş süreçleri aksamaya uğrayabilir ve hizmet kesintileri yaşanabilir. Bu nedenle bilgi güvenliği önlemleri, bilgi sistemlerinin güvenilirliğini ve sürekli erişilebilirliğini sağlar. Verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği, birçok sektörde iş sürekliliği ve güvenilirlik açısından kritiktir. Teknolojik, yasal ve organizasyonel önlemlerle sürekli olarak korunmalı ve güncellenmelidir. Peki, bilgi güvenliği nasıl sağlanır?

Bilgi Güvenliği Temel Unsurları

Bilgi güvenliği temel unsurları; güvenilirlik, bütünlük, kimlik tespiti, inkar edememe, gizlilik, log (kayıt) tutma ve erişilebilirlik olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Güvenilirlik: Bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin güvenilir olması, işletmelerin ve bireylerin bu sistemlere güven duymasını sağlar. Güvenilirlik bir sistem veya cihazın, kurulumu ve işletilmesi sırasında istikrarlı bir şekilde beklenen performansı sergilemesini ifade eder. Donanım ve yazılımın istikrarlı çalışmasını, veri kaybının veya sistem çökmelerinin en aza indirilmesini ve hizmet kesintilerinin önlenmesini içerir. Bu; güvenilir bir sistem veya cihazın, kullanıcıların ve işletmelerin günlük faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olur.
 • Bütünlük: Bilginin doğruluğunu, eksiksizliğini ve güvenilirliğini koruma sürecidir. Bilgi bütünlüğü, bilgilerin yetkisiz değişikliklerden korunmasını sağlar. Böylece bilgi manipülasyonu ve bozulması önlenir. Bu; veri bütünlüğü için güçlü şifreleme ve yetkilendirme politikaları, veri yedekleme ve geri yükleme süreçleri ve veri doğrulama ve doğrulama tekniklerinin kullanılmasını içerir.
 • Kimlik tespiti: Bir kullanıcının kimliğinin doğrulanmasını ve yetkilendirilmiş bir kullanıcı olup olmadığının belirlenmesidir. Kullanıcıların sisteme giriş yaparken kullanıcı adı ve parola gibi kimlik doğrulama bilgilerini sağlamalarını gerektirir. Kimlik doğrulama süreçleri genellikle çift faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik katmanlarıyla güçlendirilir.
 • İnkar edememe: Bir kullanıcının veya bir sistemin gerçekleştirdiği bir eylemin veya olayın sonradan inkar edilememesi anlamına gelir. Kullanıcıların yaptıkları eylemlerin izlenebilir ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Log kayıtları, sistem olayları ve kullanıcı etkinlikleri gibi bilgiler, inkar edememe ilkesini desteklemek için sık ​​sık kullanılır.
 • Gizlilik: Hassas bilgilerin yetkisiz erişimden korunmasını ve gizli kalmasını sağlar. Bu; verilerin şifrelenmesi, güvenli ağ bağlantıları ve erişim kontrolü gibi güvenlik önlemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca gizliliği korumak için çalışanların eğitilmesi ve bilgi güvenliği politikalarının uygulanması da önemlidir.
 • Log (kayıt) tutma: Bir sistemin veya uygulamanın gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin kaydedilmesini içerir. Sistemin işleyişini izlemek, güvenlik olaylarını tespit etmek ve sorun giderme süreçlerini desteklemek için gereklidir. Log kayıtları tarih, saat, kullanıcı kimlikleri ve gerçekleştirilen eylemler gibi bilgileri içerir.
 • Erişilebilirlik: Yetkili kullanıcıların gerektiğinde bilgilere ve sistemlere erişebilmesini sağlar. Bu, kullanıcıların hizmet kesintileri olmadan sisteme erişebilmesi adına yüksek kullanılabilirlik ve sürekli erişim sağlama süreçlerini kapsar. Engelli kullanıcıların da sistemlere erişebilmesini sağlamak için erişilebilirlik standartlarına uyum da önemlidir.

Bu bilgi güvenliği temel öğeleri, mevcut teknolojilerin güvenli bir şekilde kullanılmasında etkindir. Prensiplere uyum, endişeyi azaltır ve sürdürülebilirlik sağlar.

Bilgi Güvenliği Standartları Nelerdir?

Bilgi güvenliği standartları, kuruluşların bilgi varlıklarını korumak için izledikleri belirli kılavuz ve prosedürlerdir. Bu standartlar; endüstriyel uygulamalar, yasal düzenlemeler ve uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamaları içerir. Şu şekilde sıralanmıştır:

 • ISO/IEC 27001: Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) için uluslararası bir standarttır. Kuruluşların bilgi güvenliği risklerini belirlemesine, yönetmesine ve azaltmasına yardımcı olur. Bu standart, kapsamlı bir bilgi güvenliği politikası, risk yönetimi süreçleri ve güvenlik kontrollerinin uygulanmasını gerektirir.
 • NIST Cybersecurity Framework: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından geliştirilen bu çerçeve, kuruluşlara bilgi güvenliği risklerini değerlendirmek, koruma önlemleri uygulamak, olayları algılamak ve yanıtlamak ve sürekli olarak iyileştirme yapmak için bir yapı sunar.
 • GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği): Avrupa Birliği tarafından kabul edilen GDPR, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili standartları belirler. GDPR, Avrupa Birliği içinde ve dışında faaliyet gösteren tüm kuruluşları etkiler ve şeffaflık, müşteri hakları ve veri güvenliği konularında sıkı gereksinimler getirir.
 • HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Sorumluluğu Yasası): ABD’de sağlık sektöründeki kişisel sağlık bilgilerini korumak için uygulanan federal bir yasadır. HIPAA, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve sağlık sigortası taşıyıcılarının hastaların sağlık bilgilerini gizli tutmalarını ve bu bilgileri yetkisiz erişime karşı korumalarını gerektirir.
 • PCI DSS (Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı): Ödeme kartı endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin ödeme kartı verilerini korumak için uyguladığı bir standarttır. PCI DSS, kart sahiplerinin hassas finansal bilgilerinin güvenliğini sağlamak için ağ güvenliği, şifreleme, yazılım güncellemeleri ve düzenli güvenlik testleri gibi gereksinimleri içerir.

 

Sonuç olarak bilgi güvenliği çözümleri, günümüzde işletmelerin karşılaştığı dijital tehditlere karşı korunmalarını sağlar. PSA Teknoloji, bu alanda uzmanlaşmış ve müşterilerine kapsamlı bilgi güvenliği çözümleri sunan bir teknoloji şirketidir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış güvenlik hizmeti sağlayarak bilgi varlıklarını korumalarına ve siber tehditlere karşı dirençli hale gelmelerine yardımcı olur.

Bilgi Güvenliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hangi tür tehditler bilgi güvenliğini etkileyebilir?

Bilgisayar korsanları, kötü niyetli yazılımlar, bilgisayar virüsleri, fidye yazılımları, bilgi hırsızlığı, sosyal mühendislik, doğal afetler ve iç tehditler gibi tehditler bilgi güvenliğini etkileyebilir.

Güçlü bir şifre nasıl oluşturulur?

Güçlü bir şifre en az 8 karakterden oluşmalı, büyük ve küçük harf, rakam ve özel karakter içermelidir. Özel bir anlamı olmamalı ve kolayca tahmin edilememelidir.

Veri şifreleme nedir ve nasıl çalışır?

Veri şifreleme, verilerin okunabilir biçimde olmaktan çıkarılıp şifrelenmiş bir biçimde saklanması veya iletilmesidir. Şifrelenmiş veriler, yetkisiz kişilerin okumasını veya anlamasını zorlaştırır. Şifreleme algoritması, veriyi şifrelemek ve şifreyi çözmek için kullanılır.